Aleksandar Malenovski

Datum sahrane:

09.05.2024 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1963