Ana Janin

Datum sahrane:

19.02.2024 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935