Boja Pavičić

Datum sahrane:

23.06.2022 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928