Danica Rožek

Datum sahrane:

02.10.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1949