Dejan Fot

Datum sahrane:

05.01.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1972