Eva Rakoš

Datum sahrane:

05.10.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937