Evica Riđanović

Datum sahrane:

14.06.2023 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935