Ivan Geček

Datum sahrane:

03.01.2024 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1964