Ivana Fištrović

Datum sahrane:

22.02.2024 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1945