Kata Dukić

Datum sahrane:

06.03.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Tomaš

Godina rođenja:

1944