Marica Baukovac

Datum sahrane:

12.04.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Novi Pavljani

Godina rođenja:

1935