Markovinović Milan

Datum sahrane:

08.05.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Nova Diklenica

Godina rođenja:

1954