Mata Kotarac

Datum sahrane:

02.01.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940