Milan Devčić

Datum sahrane:

28.02.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1950