Milka Kadoić

Datum sahrane:

06.06.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1956