Milka Zrinić

Datum sahrane:

10.06.2024 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939