Sanka Kranželić

Datum sahrane:

22.11.2023 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928