Slava Segin

Datum sahrane:

24.06.2024 16:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar Trojstveni Markovac

Godina rođenja:

1940