Štefanija Hržina-Špoljarić

Datum sahrane:

01.03.2023 12:30

Mjesto prebivališta:

Prgomelje

Godina rođenja:

1938