Vera Purgarić

Datum sahrane:

20.06.2024 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1952