Zdenka Biško

Datum sahrane:

31.07.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935